top of page
IMG_8933.jpg

UNG MISSION

MISSIONSRESOR FÖR

UNGDOMSGRUPPER

Ung mission med YWAM Transform är en möjlighet för ungdomsgrupper att komma ut och testa på mission med bra förberedelser och ramar för resan. Syftet är att få upptäcka evangeliets kraft och hur viktigt det är för oss som kristna att nå den här världen med de goda nyheterna om Jesus. Utöver det fungerar en sådan här resa ofta som en katalysator för att stärka lärjungaskap och gemenskap bland ungdomarna.

IMG_9400.HEIC
IMG_3543.HEIC

När kyrkan har bestämt sig för att genomföra en resa tillsammans med YWAM Transform, kommer vi överens om hur förberedelserna och utförandet ska se ut. Vanligtvis ser det ut ungefär så här:

-Ett eller flera besök till ungdomsgruppen för att undervisa och inspirera gruppen för mission. Information om själva resan kommer också att ges.

- Ett 2 dagars Boot camp på basen i Linköping fredag-lördag första helgen på höstlovet.

- 5-6 dagars resa till valfritt land i Europa för att arbeta tillsammans med en kyrka och/eller kristen organisation (tex YWAM bas)

– Söndagen efter resan kommer ungdomen att berätta om resan på församlingens gudstjänst.

– Vi besöker ungdomsgruppen några veckor efter resan för att prata om hur det var, vad de lärt sig osv.

HUR FUNGERAR DET?

EKONOMI OCH ANMÄLAN

När det gäller ekonomi, registrering etc. Det bästa är att kyrkan tar huvudansvaret. Detta för att hålla det så nära ungdomarna som möjligt.

Efter att ha pratat igenom det med oss kommer vi fram till en budget och ett pris per person.

För Boot camp i Linköping och en administrativ avgift kommer YWAM Transform att fakturera kyrkan i samband med resan.

IMG_3742.HEIC
IMG_4045.HEIC

LEDARSKAP OCH ANSVAR

Det bästa är om ungdomsledaren tar det största ansvaret för att leda gruppen under resans gång. Våra medarbetare är också med och leder vid behov, ger information mm.

Tillsammans ansvarar vi för de ungas välmående under resans gång. Församlingen är ytterst ansvarig.

2 medarbetare från YWAM Transform ingår som assisterande ledare och stöd under resan.

-ÖVERENSKOMMELSE-

Senast den 30 november behöver församlingen och YWAM komma överens om en resa till nästa års höstlov.

bottom of page